SCOALA DE VARA

Prezentare

Protecţia şi drepturile refugiaţilor Ediţia a IV-a, 2016

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, în parteneriat cu Reprezentanţa în România a Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR), organizează ediţia a III-a a şcolii de vară pe tema drepturilor omului, dreptului internaţional umanitar, dreptul refugiaţilor şi a relaţiilor internaţionale.

Evenimentul va avea loc la Galaţi, în perioada 6 iulie – 8 iulie 2016 şi este deschis studenţilor din anii terminali din ciclul de licenţă si master, specializările drept, administraţie publică si relaii internaionale, precum şi angajaţilor/voluntarilor unor organizaţii sau instituţii de profil, care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele în domeniile menţionate mai sus.

Programul celei de-a patra ediţii a şcolii de vară se va axa în jurul a două componente, o direcţie de cercetare/discuţii/aprofundarea unor concepte de actualitate în domeniile de referinţă şi o direcţie de socializare şi dezvoltare a unor aptitudini de comunicare în mediu pluricultural.

Partea ştiinţifică şi de cercetare se va axa în jurul unor prelegeri ale unor experţi din mediul academic, instituţional, juridic şi asociativ. Prezentările vor reprezenta o abordare universală şi o abordare regională a problemei refugiaţilor din lume şi impactul acesteia asupra relaţiilor internaţionale. În cadrul acestei noi ediţii a şcolii de vară le vor fi oferite participanţilor o serie de prelegeri, speţe şi studii de caz practice. La finalul sesiunii va avea loc un test de evaluare, atestat printr- un certificat emis de ambele instituţii organizatoare, care va atesta cunoştinţele dobândite de către participanţi.

Temele abordate se vor axa în jurului următoarelor componente :
 • Acte normative interne, europene şi internaţionale aplicabile în dreptul refugiaţilor şi drepturile omului;
 • Dreptul internaţional umanitar şi aplicabilitatea acestuia în domeniul refugiaţilor;
 • Convenţia din 1951 privind statutul refugiaţilor şi Protocolul său adiţional din 1967/ Mandatul UNHCR;
 • Principii fundamentale în domeniul refugiaţilor;
 • Procedura de Determinare a unei forme de protecţie în România - Soluţii durabile la problematica refugiaţilor promovate de UNHCR;
 • Soluţii durabile la problematica refugiaţilor în România (integrare, resettlement etc.)
 • Terminologie relevantă;
 • Persoane deplasate intern (IDPs);
 • Politica UE în materie de azil şi migraţie;
 • Comunicarea multi-culturală şi importanţa acesteia în promovarea toleranţei şi nediscriminării;
 • Abordări regionale din Europa, Orientul Mijlociu - Africa de Nord, Africa, Asia şi America Latină.

Program

Selecţie participanţi

Admiterea participanţilor care doresc să ia parte la acest curs se va face pe baza de analiză de dosar de către un Comitet de selecţie, sub coordonarea Decanului Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi şi a unui delegat al Reprezentanţei din România a Înaltului Comisariat pentru Refugiaţi.

Condiţii de admisibilitate

 • SStudenţi în anii terminali din ciclul de licenţă specializarea drept şi administraţie publică, masteranzi specializarea drept şi administraţie publică, precum şi angajaţi/voluntari ai unor organizaţii sau instituţii de profil, care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele în domeniile menţionate mai sus;
 • Preocupări certificate în domeniul relaţiilor internaţionale şi al protecţiei drepturilor omului

Dosarul de participare (după selecţie)

Va trebui sa conţină urmatoarele documente şi se va depune la Secretariatul FSJSP - UGAL:

 • Copie a ultimei diplome obţinute (în cazul masteranzilor);
 • Alte diplome sau certificări;
 • Curriculum vitae;
 • Fotografie format paşaport;
 • Scrisoare de motivare.

DATA LIMITA ÎNSCRIERE : 01.07.2016
NU SE PERCEP TAXE


Formular de înscriere

Program

Galerie foto